Západoceské Univ. v Plzni, Katedre Informatiky a Vy'pocetní Techniky

Univerzitni 22, 306 14 Plzen, Czech Republic
http://www-kiv.zcu.cz/

Affiliation of:
Fano Experimental Web Server, D. Eppstein, School of Information & Computer Science, UC Irvine
Made on a Mac Valid XHTML 1.0!