Ivana Kolingerová

Západoceské Univ. v Plzni, Katedre Informatiky a Vy'pocetní Techniky
http://iason.zcu.cz/~kolinger/kolinger_e.html
kolinger@kiv.zcu.cz

Author, editor, or reviewer of:

Fano Experimental Web Server, D. Eppstein, School of Information & Computer Science, UC Irvine
Made on a Mac Valid XHTML 1.0!